Agnieszka Gościniak

Sztuka nie jest sposobem na życie. To bardzo ludzki sposób na uczynienie życia bardziej znośnym. Uprawianie sztuki, bez względu na to, jak dobrze czy źle, jest sposobem na rozwój duszy.

Kurt Vonnegut Jr

Malarstwo jest moją pasją od zawsze, sposobem na wyrażenie myśli i uczuć, formą kontaktu z drugim człowiekiem.
Dzięki sztuce tworzę dla siebie kreatywną przestrzeń, której nie ma w moim typowym dniu pracy i życiu rodzinnym. Rozwijam swój warsztat malarski inspirując się otaczającym mnie pięknem świata, chętnie również realizuje wizje moich klientów.
Jestem pasjonatką sztuki, fotografii, lubię dobrą literaturę. Zgadzam się z Kurtem Vonnegutem Jr .: sztuka jest i powinna być dla każdego. Podziwiam ludzi, którzy są kreatywni, ponieważ wynika to z ich wewnętrznej potrzeby.

The arts are not a way to make a living. They are a very human way of making life more bearable. Practicing an art, no matter how well or badly, is a way to make your soul grow.

Kurt Vonnegut Jr

Painting has always been my passion, a way of expressing thoughts and feelings, a form of contact with other people. With an art I establish a creative space for myself, which doesn’t exist in my typical working day and family life. I develop myself inspired by the beauty of the world around me, and I am also happy to implement the visions of my clients.

I am passionate about art, photography. I am interested in good literature. I truly agree with Kurt Vonnegut Jr.: the art is and should be for everyone. I admire people who are creative as it arises from their inner need.

artystka na zamówienie

 Udział w warsztatach plastycznych, projektach i wystawach:

 Participation in art workshops, projects and exhibitions:

2010 – kurs malarstwa i rysunku Akademii Sztuki Użytkowej, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Bydgoszcz

2011 – wystawa uczestników Akademii Sztuki Użytkowej, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Bydgoszcz

2011-12 – warsztaty malarstwa i rysunku Klub POW Bydgoszcz prowadzone przez mgr sztuk pięknych Małgorzatę Paszkowską-Szylberg

2011 i 2012 – wystawa zbiorowa malarstwa i rysunku, Bydgoszcz

2012 – wystawa poplenerowa Świekatowo, Klub POW Bydgoszcz

2013-14 – warsztaty malarstwa i rysunku prowadzone przez mgr sztuk pięknych Waldemara Malaka, Osielsko

2013 – wystawa poplenerowa, Piława

2013 – wystawa zbiorowa 'Uruchomić wyobraźnię’, Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

2014 – wystawa zbiorowa malarstwa i rysunku, GOK w Osielsku

2015-21 – warsztaty malarstwa i rysunku prowadzone przez dr sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja zabytków Jakuba Elwertowskiego, Bydgoszcz

2020 – wystawa indywidualna ‘Tworzywo Żywe’, BCOPiW, Bydgoszcz

2020 – plener ‘on-line’ i wystawa zbiorowa ‘100 obrazów na stulecie – Bydgoszcz jest piękna’

2020 – warsztaty z akwareli prowadzone przez mgr Adama Papke

2021 – ‘Love My Body’ wystawa międzynarodowa, M.A.D.S. Gallery, Mediolan, Włochy

2021 – warsztaty z akwareli ‘Glowing Interiors’ – warsztaty z Alvaro Castagniet

2021 – warsztaty z akwareli ‘Urban Landscapes’ z Daniel „Pito” Campos

2021 – wygrana w konkursie ‘Artystki Poszukiwane’, wystawa indywidualna, Centrum Medyczne Kobieta i Matka, Warszawa

2021 – wystawa zbiorowa ‘Gdańska 160’, Bydgoszcz

2022 – wystawa zbiorowa ‘Nurty bydgoskie’, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz

2023 – wystawa zbiorowa ‘International Women’s Day 2023 Art Exhibition’, BCOPiW, Bydgoszcz

2024 – wystawa zbiorowa ‘Łączy nas sztuka’, Młyny Rothera, Bydgoszcz

 

 

 

2010 – painting and drawing course at the Academy of Applied Arts, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz

2011 – exhibition of the Academy of Applied Arts course graduates, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz

2011-12 – painting and drawing course led by Małgorzata Paszkowska-Szylberg, Master of Fine Arts, Bydgoszcz

2011 and 2012 – collective exhibition of paintings and drawings, Klub POW Bydgoszcz

2012 – post-plein-air exhibition in Świekatowo, Klub POW, Bydgoszcz

2013-14 – painting and drawing course led by Waldemar Malak, Master of Fine Arts, Osielsko

2013 – post-plein-air exhibition, Piława

2013 – collective exhibition 'Activate the Imagination’, Branch No. 1 of the Copernican Library in Toruń

2014 – collective exhibition of paintings and drawings, GOK in Osielsko

2015-21 – painting and drawing workshops conducted by Jakub Elwertowski, Doctor of Fina Arts

2020 – individual exhibition 'Living Substance’, BCOPiW, Bydgoszcz

2020 – on-line open-air and collective exhibition '100 paintings for a century – Bydgoszcz is beautiful’

2020 – watercolor workshops led by Adam Papke, Master of Fine Arts

2021 – ‘Love My Body’ international exhibition, M.A.D.S. Gallery, Milan, Italy

2021 – Live Watercolour Masterclass with Alvaro Castagniet: ‘Glowing Interiors’

2021 – Watercoulour course ‘Urban Landscapes’ with  Daniel „Pito” Campos

2021 – winner of the ‘Artists Wanted’ competition, individual exhibition in Woman and Mother Medical Center, Warsaw

2021 – collective exhibition ‘Gdańska 160’, Bydgoszcz

2022 – collective exhibition ‘Bydgoszcz Trends’, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz

2023 – collective exhibition ‘International Women’s Day 2023 Art Exhibition’, BCOPiW, Bydgoszcz

2024 – group exhibition 'Art Connects Us’, Rother’s Mills, Bydgoszcz