wystawa Mediolan

Love My Body / MADS Gallery, Milan, Italy

wystawa Mediolan
Love My Body

L O V E   M Y   B O D Y. We need different eyes.

My profile and artwork at MADS Gallery Milan:

www.madsmilano.com/product-page/agnieszka-gosciniak

Potrzebne jest świeże spojrzenie, wolne od uprzedzeń. Na szczęście sztuka ma wielki dar bycia niewyczerpanym. To niekończący się proces, w którym nigdy nie przestajesz się uczyć.

Fernando Botero

‘Love my Body’ to hołd dla poczucia własnej wartości, które, jeśli dobrze o nie dbamy, jest zwycięskim ramieniem, pozwalającym stawić czoła ważnym wyzwaniom, a jednocześnie sekretem harmonii z samym sobą, zarówno przed lustro i otoczony tłumem.

M.A.D.S. Gallery

Zapraszam serdecznie na wystawę 'Love My Body’, M.A.D.S. Art Gallery, Mediolan, 19-28 lutego 2021. M.A.D.S. to galeria sztuki współczesnej znajdująca się w jednej z głównych dzielnic Mediolanu, której ekrany służą do tworzenia multimedialnej ekspozycji. Wystawa ‘Love My Body’ to wydarzenie międzynarodowe, wśród ekspozycji prezentowana jest praca ‘Dobrze’.

Fresh eyes are needed, free from any prejudice. Fortunately, art has a great gift, that of being inexhaustible. It’s a never-ending process, in which you never stop learning.

Fernando Botero

‘Love My Body’ represents a tribute to self-esteem which, if well preserved and nourished, is the winning arm in order to face important challenges and, at the same time, the secret to being in harmony with oneself, both in front of a mirror and surrounded by a crowd.

M.A.D.S. Gallery

Please feel invited for 'Love My Body’ exhibition taking place in M.A.D.S. Art Gallery, Milan, Italy, 19-28 Feb 2021. M.A.D.S. is a contemporary art gallery located in one of the main Milan district, which is set up with screens which are used to create a continuous multimedia exhibition. ‘Love My Body’ exhibition is an international event during which the 'Well’ artwork is presented.