Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring

‘Dziewczyna z perłą’ / ‘Girl with a Pearl Earring’

Imitowanie prac wielkich mistrzów jest dla mnie pewnym sposobem na wyrażenie szacunku i złożenie hołdu ich twórczości. Czas poświęcony kopiowaniu dzieł ulubionych malarzy uważam za istotną część mojej edukacji artystycznej. Miałam ostatnio przyjemność zainspirować się obrazem autorstwa holenderskiego malarza Johannesa Vermeera, uznawanego za jeden z najwybitniejszych przykładów XVII-wiecznego malarstwa.

Oryginalny wymiar dzieła ‘Dziewczyny z perłą’ (39 x 44 cm) powiększony został kilkukrotnie, powstało płótno o rozmiarach 110 x130 cm. Namalowanie zajęło sporo czasu, ale efekt warty był poświęconemu czasowi. Chciałabym  poniższej galerii przybliżyć Wam etapy postawania obrazu.  

Imitating the works of great masters is a certain way of expressing respect and paying tribute to their work. I consider the time spent copying the works of my favorite painters to be an essential part of my art education. Recently, I had the pleasure to be inspired by a painting by the Dutch painter Johannes Vermeer, considered one of the most outstanding examples of 17th-century painting. The original size of the work of ‘Girl with a Pearl Earring’ (39 x 44 cm) was enlarged several times, resulting in a 100 x 130 cm canvas. It took a long time to paint, but the effect was worth that time. I would like to introduce you to the stages of creating the artwork in the gallery below.

Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring
’Dziewczyna z perłą’ / 'Girl with a Pearl Earring’
Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring
’Dziewczyna z perłą’ / 'Girl with a Pearl Earring’
Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring
’Dziewczyna z perłą’ / 'Girl with a Pearl Earring’
Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring
’Dziewczyna z perłą’ / 'Girl with a Pearl Earring’
Dziewczyna z perłą Girl with a Pearl Earring
’Dziewczyna z perłą’ / 'Girl with a Pearl Earring’